Energie dienstverlening

Onze energie dienstverlening omvat zowel de technische als organisatorische maatregelen waardoor energieverbruiken kunnen worden verminderd en beheerst.

Energielabels

Bij nieuwbouw, verkoop en verhuur van gebouwen moet een energielabel of Energie Prestatie Certificaat worden overlegd. Het ligt voor de hand dat gebouwen met een goed energielabel aantrekkelijker zijn voor potentiële huurders of kopers.

CoSource is specialist in het verduurzamen van onroerend goed en ondersteunt organisaties bij het verbeteren van energielabels. Tevens zijn wij BRL 9500 gecertificeerd voor het opstellen van energielabels en het geven van (EPA) maatwerkadviezen voor woningen en utiliteitsgebouwen.

Energiemanagement

In onze optiek moeten energiebesparende maatregelen vooral praktisch uitvoerbaar zijn en direct resultaat opleveren. Om de juiste maatregelen te bepalen, wordt er een analyse van de energieverbruiken uitgevoerd. Indien deze bovengemiddeld zijn, volgt een maatwerkadvies voor verbetering van de energieprestatie. Hierbij worden zowel technische als organisatorische maatregelen benoemd met een onderbouwing van de financiële consequenties (zoals kosten van investeringen, de terugverdientijd en de netto contante waarde) en de reductie van CO2 emissie.

Bovenstaande aanpak sluit aan op de verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer voor organisaties met een energieverbruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 gas op jaarbasis. Om te borgen dat er ook structureel resultaat behaald wordt, heeft CoSource een methodiek voor energiemonitoring ontwikkeld.

Binnen deze aanpak is het mogelijk wijzigingen in energiestromen waar te nemen d.m.v. zowel technische analyse (meter uitlezing) als factuuranalyse. Op basis van de bevindingen kunnen vervolgens corrigerende technische maatregelen worden genomen of gebruikers worden geïnstrueerd over het efficiënt gebruik van gebouwen en installaties.