Integraal technisch beheer

Technisch beheer volgens CoSource omvat een drietal aandachtsgebieden: 1. Onderhoud en instandhouding 2. Energie management 3. Veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) en compliancy t.a.v. wet- en regelgeving CoSource heeft voor elk van de drie aandachtsgebieden de beschikking over een aantal scan’s en/of inspectiemethodieken om de nul- of startsituatie in kaart te brengen. Tevens beschikken we over de beheertools en over de juiste mensen om niet alleen een advies uit te brengen maar dit tevens op basis van resultaatgarantie uit te voeren.