Regelgeving & Compliance

Heeft u de deskundigheid die nodig is voor het beheren van uw elektrotechnische voorzieningen, brandmeld- en ontruimingssystemen? Beschikt u over de juiste risicoanalyses om legionellabesmetting te voorkomen en zijn uw installaties gekeurd conform de laatste milieueisen?

Als gebouweigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebouwen en tevens heeft u de verplichting om aan de Arbo- en milieuwetgeving te voldoen. Om aansprakelijkheid bij incidenten en ongevallen te kunnen voorkomen, moet u aantonen dat u conform de actuele wetgeving en normen uw processen heeft georganiseerd. Deze ‘compliancy’ t.a.v. wet- en regelgeving wordt steeds belangrijker binnen het onderhoudsmanagement en gebouwenbeheer

.

Scan’s en verbeterplannen

Met scan’s maakt CoSource in korte tijd inzichtelijk aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen en in welke mate u ook compliant bent. Hiernaast ondersteunen wij organisaties met raad en daad bij het maken van de juiste keuzes en realiseren van verbetertrajecten.

Belangrijk hierbij is een goede interpretatie van de wet- en regelgeving. Door middel van een prioriteitsanalyse wordt inzichtelijk wat ‘moet’ en wat ‘gewenst’ is.

Opgeleid Persoon brandmeldinstallaties

Volgens NEN 2654-1 is het van belang dat de beheerder zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie(s) op de juiste wijze plaatsvinden. Deze norm geeft aanwijzingen en eisen hiervoor. De gebruiker moet één of meerdere personen aanwijzen die zijn opgeleid als beheerder.

CoSource kan dit voor u verzorgen door een Opgeleid Persoon brandmeldinstallaties in te zetten. Op deze manier is de veiligheid geborgd en kunt u, ook in geval van calamiteiten, altijd aantonen dat u aan alle eisen voldoet.

Safety Register

Het Safety Register geeft u digitaal en op iedere gewenste locatie inzicht in de actuele regelgeving en de mate waarin u hieraan voldoet.
In dit uniek webbased systeem wordt alle, voor u relevante, regelgeving weergegeven. Het Safety Register archiveert de benodigde beheersdocumenten (zoals keuringsrapporten, vergunningen en logboeken).

Daarnaast toont het systeem een planning met datumsignalering voor bijvoorbeeld een vervolgkeuring of de eerstvolgende inspectiebeurt.
Een dashboard geeft in één oogopslag weer in welke mate u compliant bent t.a.v. wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties.

Op deze wijze organiseert u uw verplichte keuringen en inspecties. U kunt bij toetsing door brandweer, lokale/regionale overheid of de arbeidsinspectie de benodigde documenten overleggen.

‘Safety Register: door de regels het gebouw weer zien.’