Strategisch advies en organisatiebegeleiding

Het efficiënt organiseren van beheer- en onderhoudsprocessen en het inrichten van een zo optimaal mogelijke beheerorganisatie is vaak een lastig karwei. Welke competenties en capaciteiten blijven in eigen huis en wat wordt uitbesteed? Welke contractvormen en leveranciers passen hier het beste bij? En hoe wordt geborgd dat de voorzieningen en de technische dienstverlening ook op termijn op het juiste niveau blijven?

CoSource adviseert organisaties en instellingen bij het maken van de juiste strategische keuzes en het ontwikkelen van een visie voor uw beheerorganisatie en een hierop aansluitende onderhouds- en instandhoudingsstrategie.

Peter Gijbels

Directeur


“Het volledig uitbesteden van onderhoud en beheerdiensten heeft zijn langste tijd gehad. De laatste jaren worden met name de tactische beheeractiviteiten steeds vaker in de eigen regieorganisatie belegd of uitbesteed aan een (onafhankelijke) beheer-organisatie. Lees waarom bij 'Publicaties' in het artikel 'Technisch beheer: zelf doen of uitbesteden?'.”

Aanbesteding en contractimplementatie

Op basis van de onderhouds- en instandhoudingsstrategie wordt een maatwerk programma van eisen opgesteld dat gebaseerd kan zijn op zowel inspanning- als resultaatverplichtingen. De randvoorwaarden die we hierbij hanteren zijn dat het onderhoud zo effectief en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en dat steeds wordt voldaan aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen en wet- en regelgeving.

In het afgelopen decennium heeft CoSource een groot aantal aan- en uitbestedingstrajecten m.b.t. onderhoud en technisch facility management gerealiseerd.

Hierbij kan onze rol variëren van technisch inhoudelijk en aanvullend op de inkooporganisatie van de opdrachtgever tot volledig verantwoordelijk voor het gehele aanbestedingsproces.

Op basis van onze marktkennis en de in de loop der jaren ontwikkelde benchmarkgegevens beoordelen we op objectieve wijze aanbiedingen op kwaliteit en prijs. In geval van Europese aanbestedingstrajecten verzorgen we desgewenst tevens de communicatie namens de opdrachtgever met ons digitaal aanbestedingsplatform dat specifiek voor onderhoudsdienstverlening is ingericht.