Veel organisaties hebben onderhoudswerkzaamheden ondergebracht bij leveranciers vanuit de visie dat de eigen beheerorganisatie zich nog slechts richt op het strategisch gebouwbeheer. Zij vervult de rol van regieorganisatie.

Kenmerk van deze regieorganisatie is dat zij relatief klein van omvang is en in staat is contracten en leveranciers professioneel te managen. Ondanks dat de diepgaande technische expertise bij leveranciers ingekocht wordt, moet er echter wel voldoende technisch beoordelingsvermogen aanwezig zijn om een goede sparringpartner te kunnen zijn van de onderhoudsleverancier(s).

CoSource ondersteunt organisaties bij het inrichten van beheerprocessen in regieorganisaties en ondersteunt deze organisaties met gespecialiseerde beheermedewerkers. Tevens bestaat de mogelijkheid tot overname van beheerpersoneel door CoSource en/of het begeleiden van outsourcingstrajecten van uitvoerende medewerkers naar onderhoudspartijen.

De contractvormen die hierbij mogelijk zijn:
- Inhuur van regievoerder(s) met ondersteuning van de specialisten en systemen van CoSource.
- Regievoering op basis van een management contract.
- Een totaalcontract.


Door de analyses los van de onderhoudsuitvoering te organiseren, heeft u steeds een objectief en onafhankelijk advies en inzicht.

De voordelen

CoSource onderscheidt zich door de inzet van:
- professionals op het gebied van E, W, B en energie, projectmanagement en compliancy.
- know how van processen.
- (meerjarenonderhoud- en inspectie) systemen.

Voordelen:
- Expertise van onderhoudsspecialisten op het gebied van W, E en B.
- Flexibele beheercapaciteit afgestemd op uw behoefte.
- Ondersteuning specialisten door het CoSource beheerteam: een one stop shopping concept / totaalconcept.
- Onafhankelijkheid ten opzichte van leveranciers, maar wél met de doelstelling om gezamenlijk resultaten te behalen.

Regie organisatie

Voordelen van CoSourcing van uw regie organisatie
- niet steeds een volledige fte nodig
- of u kiest juist voor een complete organisatie
- of u kiest voor een aanvulling op uw eigen regie organisatie.
U kiest wat u nodig heeft.

Nu er krapte is op de arbeidsmarkt, is het cosourcen van een regie organisatie wellicht een oplossing voor u.

Het regiecontract kan de volgende vormen hebben:
- contacten op naam van opdrachtgever waarbij CoSource de regie voert. Eventueel aanbesteed door CoSource.
- contracten op naam van CoSource met een management fee.
- detachering / inhuur van specialisten en ondersteuning.