Veel organisaties hebben onderhoudswerkzaamheden ondergebracht bij leveranciers vanuit de visie dat de eigen beheerorganisatie zich nog slechts richt op het strategisch gebouwbeheer. Zij vervult de rol van regieorganisatie.

Kenmerk van deze regieorganisatie is dat zij relatief klein van omvang is en in staat is contracten en leveranciers professioneel te managen. Ondanks dat de diepgaande technische expertise bij leveranciers ingekocht wordt, moet er echter wel voldoende technisch beoordelingsvermogen aanwezig zijn om een goede sparringpartner te kunnen zijn van de onderhoudsleverancier(s).

CoSource ondersteunt organisaties bij het inrichten van beheerprocessen in regieorganisaties en ondersteunt deze organisaties met gespecialiseerde beheermedewerkers. Tevens bestaat de mogelijkheid tot overname van beheerpersoneel door CoSource en/of het begeleiden van outsourcingstrajecten van uitvoerende medewerkers naar onderhoudspartijen.


Wil je meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!