Ontzorging opdrachtgevers o.g.v. technisch beheer & onderhoud en regievoering van hard services. Waarbij management reporting en analyses een cruciaal onderdeel zijn van de dienstverlening

 • Regievoeringscontracten (Managing Agent Hard Services) en onderhoudstoezicht
 • Interim en project management (inzet van specialistische maintenance managers, project managers, contract managers)
 • Integrale risicodragende hard service contracten (IFM)

In kaart brengen van risico’s, technische status en instandhoudingskosten van installaties en bouwkundige elementen

 • Conditiemetingen (NEN 2767), integrale (BOEI) inspecties, NEN 3140 inspecties, thermografische inspecties, due dilligence (aankoop)inspecties
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen en budgetteringen
 • Nulmetingen, actualiseren van asset bestanden (mutatiebeheer), kwaliteitsmetingen onderhoudscontracten

Borging van veiligheid en milieu aspecten en hieraan gekoppelde wet- en regelgeving in de bebouwde omgeving

 • Compliance scans, kwaliteitsaudits
 • Advisering en trainingen o.g.v. ontwikkelingen wet- en regelgeving gebouwgebonden installaties en bouwkundige elementen
 • Implementatietrajecten compliance beheersystemen en borging wettelijke verplichtingen (o.a. beheercontracten)
 • Project management en support
 • Verduurzaming van bestaand vastgoed en implementatie van wet- en regelgeving i.r.t. verduurzaming en energietransitie
 • Compliance scan’s, kwaliteitsaudits
 • Opstellen DMJOP’s (duurzaam meerjaren onderhoudsplannen)
 • Energie advisering en optimalisatie (EED inspecties, EPA certificeringen, energie labeling, EML)
 • BREEAM certificering:

         – BREEAM in-use
         BREEAM nieuwbouw en renovatie

 • Project management verduurzamingsmaatregelen

Ondersteuning van gebouweigenaren en beheerorganisaties bij organisatie-inrichting, contractering en verbetertrajecten

 • Aanbestedingstrajecten onderhoudsdienstverlening
 • Contracten en leveranciersbeoordelingen
 • Optimalisatie onderhoudscontracten, KPI en SLA implementaties
 • Auditing, second opinion en benchmarking
 • Organisatie advisering (in/uitbesteden en sourcing strategieën)

Benieuwd naar wat CoSource voor u & uw organisatie kan betekenen?