PLAN

Risicoanalyse

Veiligheid, wetgeving, budgetten, technische staat, gewenste SLA’s, organisatie inrichting & personeel

Onderhoudsanalyse

Maatwerk onderhoudsplan.

Jaarplan

Onderhoud en instandhouding

MJOP

Meerjarenbudget

DO

Uitvoering onderhoud en beheer

Conform onderhoudscontracten, SLA’s, wettelijke verplichtingen en jaarplan

Registratie en rapportage

Preventief en correctief onderhoud, klachten, wensen, mutaties, modificaties, budgetten en kosten, assetregister, energieverbruiken, certificaten, logboeken

CHECK

Controle & auditing

Technisch, administratief, wettelijke verplichtingen, financieel, leveranciers-beoordeling o.b.v. KPI’s, NEN 2767 conditiemeting als kwaliteitssteekproef

Analyses

Storings- en onderhoudsanalyse, analyse van energieverbruiken, budget-analyse, analyse van lopende contracten

ACT

Bijstel/verbeteracties

Aanpassen onderhoudsplan (taken, frequenties, beheermaatregelen), updaten MJOP, mutatie- en assetbeheer

Contractoptimalisatie

KPI en SLA verbetering, definiëren van verbeterdoelstellingen, contract mutaties

Jaarlijkse update trainingen Sertum​

Register: >600 onderhoudskundigen in digitaal leersysteem Flowsparks

Trainingen

Basistraining wet- en regelgeving en maatwerk trainingen

Uitgave zakboek

Jaarlijkse uitgave Zakboek Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en gebouwgebonden installaties i.c.m. abonnement kwartaal updates.

Implementatie-trajecten software

Software compliance oplossingen (Safety Register, Humble, Planon)

Compliance beheer

Als onderdeel van beheercontracten

Benieuwd naar wat CoSource voor u & uw organisatie kan betekenen?