Beheer van gebouwen en gebouwgebonden installaties

Beheer en onderhoud van uw gebouwen en installaties met zoveel mogelijk rendement. CoSource is een advies-en managementbureau, gespecialiseerd in het organiseren en optimaliseren van beheer-en onderhoudsprocessen van installaties en gebouwen.

Wij bieden u een unieke combinatie van bedrijfs-en organisatiekunde en inzicht in techniek. Precies wat u nodig heeft bij het vertalen van strategische doelstellingen naar operationele, werkbare oplossingen op het gebied van technisch beheer en exploitatie.

Een externe beheerorganisatie bij u in huis.

Op locatie zorgen we namens u voor de regievoering van onderhoud en instandhouding conform uw strategische en tactische visie.

Als onafhankelijke partner nemen wij de verantwoordelijkheid voor de vertaling van onderhoudsstrategie naar operationele planning van de onderhoudspartijen en leveranciers. Wij sturen ze aan en zijn verantwoordelijk voor het technisch management. Hierbij stellen we niet alleen uw (meerjaren) onderhoud plannen op, maar zorgen ook voor de aansturing en controle van leveranciers. U kunt ons aanspreken op de overeengekomen strategische bedrijfsresultaten.

Het is ook mogelijk om dit samen met uw medewerkers in te vullen. CoSource ondersteunt met capaciteit, expertise en systematiek op gebied van onderhoud, instandhouding, beheer en projectmanagement. Op deze manier verzekert u zich van professionele ondersteuning, een continue verbetering tegen lagere kosten en beperking van risico's.

Wij doen dit voor u op regie- of contractbasis.

Hoe? Met de juiste mensen én het juiste gereedschap.

We doen alles wat nodig is voor een optimaal beheer. Zowel op strategisch als tactisch niveau. We houden toezicht op het onderhoud, sturen contractpartijen aan, coördineren en voeren regelmatig analyses en kwaliteitsaudits uit.

Op locatie houden we continu vinger aan de pols en gebruiken daarbij middelen zoals inspecties, onderhoudsanalyses, meerjarenonderhoudsplannen, en compliancy tools zoals het Safety Register.

Een vast (dedicated) beheerteam wordt ondersteund door specialisten op het gebied van aanbesteding, auditing, inspecties, project management en compliancy.

Onze visie


Onderhoud en exploitatie is een vak apart. Al onze medewerkers hebben dan ook uitgebreide ervaring. Om tot de beste resultaten te komen is een integrale aanpak van belang. Hierbij zetten we naast medewerkers met technische kennis en maintenance expertise ook capaciteit in op gebied van organisatieadvies, aanbesteding/contractering, wet-en regelgeving, regievoering en energiemanagement.

Door onze expertise te combineren met een 'no nonsense' mentaliteit garanderen we een resultaatgerichte aanpak: denkers die doen!
"Geen dikke rapporten die verdwijnen in de bureaulade maar praktische adviezen en haalbare projecten die leiden tot meetbare resultaten."

LinkedIn
LinkedIn
Share