Energiebesparing en onderhoud

Esco’s, we horen het steeds vaker. Maar wat betekent het nu precies, wat kun je ermee en waarop moet je letten? Hoewel energiecontracting niet nieuw is, is de Nederlandse markt terughoudend met deze lange termijn contracten. Er zijn verschillende vormen van energiecontracten: al dan niet op resultaatbasis en met of zonder financiering. Echter, het uitbesteden […]

Zorgvastgoed in topconditie

Bij zorginstellingen ligt de zorgfocus terecht op de cliënten. De zorg voor het vastgoed, in de vorm van goed onderhoud op bouwkundig en installatietechnisch gebied, is echter vaak een achtergesteld kindje. Er is de laatste jaren op het gebied van technisch gebouwonderhoud in met name de zorg een aantal trends te signaleren: 1. Behoefte aan […]

Maincontracting, maar dan anders!

Het aantal contracten waarbij opdrachtgevers hun complete technische en facilitaire dienstverlening bij één partij onderbrengen en slechts nog op basis van managementinformatie en KPI’s het onderhoud aansturen neemt af. Maincontracting lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Waar ligt dit aan en wat zijn mogelijke alternatieve contract- of samenwerkingsvormen? Een van de uitgangspunten van maincontracting […]

Vrijblijvendheid funest bij implementatietraject

‘The proof of the pudding is in the eating.’ Vrij vertaald: ‘Je leert de kwaliteit van iets pas kennen als je ervan geproefd hebt.’ Zo is het ook met onderhouds- en beheercontracten. Ondanks dikke bestekken van eisen waarin haarfijn wordt beschreven hoe de leverancier moet acteren, lijkt het eerder regel dan uitzondering dat er strubbelingen […]