Vertrouwen is goed maar controle beter

Bij resultaatcontracten telt de output en niet de inspanning. Uitgangspunt bij deze contractvorm is dan ook dat de dienstverlening van de onderhoudspartij op basis van prestatiecriteria beoordeeld wordt, en niet op basis van inspanning. Toch willen veel opdracht- gevers wel een gevoel houden bij de werkzaamheden die de leverancier verricht om tot het afgesproken resultaat […]

Zekerheid boven alles bij beheer datacenters

of het nu een zoekopdracht op YouTube is, een verstuurde e-mail of een Facebook-bericht. Goede kans dat de handeling is verwerkt in een van de twee datacenters van TCN in Groningen of de Eemshaven. Om dat proces onafgebroken door te laten gaan wordt veel gevraagd op het gebied van technisch beheer. Het is dat de […]

Technisch beheer: zelf doen of uitbesteden

Wat wil je later worden als je groot bent? Deze belangrijke vraag vergeet menig uitbestedende organisatie te beantwoorden voordat ze onderhoudswerkzaamheden gaan aanbesteden. Want wat blijf je zelf doen en wat besteed je uit? Bij aanbestedingstrajecten wordt relatief veel aandacht geschonken aan het bedenken van KPI’s en SLA’s. Uiteraard is het van belang dat de […]